EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Uspješno okončan prvi dan probne eksterne mature

21. april 2015 11:12 by Mersida Karačić in Matura

Nakon okončanja prvog dana probne eksterne mature u svim devetim razredima osnovnih škola na području Kantona Sarajevo, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kavazović obavještava učenike, njihove roditelje i nastavnike da je uspješno provedeno probno testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Fizika i Informatika.

Prema podacima koji su pristigli u Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 98 posto učenika, u odnosu na broj prijavljenih, pristupilo je testiranju iz tri navedena predmeta.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Provođenje probne mature

16. april 2015 13:05 by Mersida Karačić in Matura

Dragi učenici,

Polako se približava probna matura – u ponedjeljak, utorak i srijedu - 20., 21. i 22. 04. 2015. godine, istovremeno će u svim osnovnim školama biti provedeno probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole.

Raspored probnog testiranja je već dostavljen svim školama.

Razlog za organiziranje probne mature je prvenstveno u činjenici što želimo da se, vi dragi učenici, na što kvalitetniji način pripremite za eksternu maturu, koja vas očekuje u junu 2015. godine.

Naša namjera je da osjetite atmosferu koja će vas okruživati u junu, da vidite model po kojem se polaže eksterna matura.

Želimo da vidite koliko ste savladali predviđeno nastavno gradivo, a takođe želimo da sami shvatite da se polaganje testova iz probne i eksterne mature, ne razlikuje mnogo u odnosu na kontrolne radove, koje gotovo svakodnevno radite u svojim školama.

Još jednom vam želimo da pokažete dobre rezultate na probnoj maturi i naravno da ne zakasnite na termine predviđene za svaki od pet predmeta iz kojih polažete probnu maturu.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Provođenje probne mature

2. april 2015 09:58 by Mersida Karačić in Matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, uputilo je upit svim osnovnim školama i Sindikatu osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, za dostavu mišljenja o potrebi organizovanja probne mature za učenike 9. razreda. Na osnovu prikupljenih informacija/stručnih mišljenja, procijenjeno je da je u najboljem interesu učenika i roditelja u Kantonu Sarajevo da se i ove školske 2014/2015. godine provede probno testiranje učenika iz svih predmeta iz kojih će se polagati eksterna matura 2015.godine.

Cilj provođenja probnog testiranja je pomoći učenicima da u junu postignu što bolje rezultate kao i da se upoznaju sa načinom polaganja mature. Također, nastavnici će na ovaj način uvidjeti koje su to oblasti na kojima trebaju zajedno sa učenicima više raditi do eksterne mature.

S tim u vezi, obavještavamo javnost da će:

u ponedjeljak, utorak i srijedu - 20., 21. i 22. 04. 2015. godine,

istovremeno, u svim osnovnim školama biti provedeno probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole.

Učenici će tri dana biti testirani iz obaveznih predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, prvi strani jezik, te iz izbornih predmeta: Historija/Povijest, Geografija/Zemljopis, Informatika, Fizika, Hemija/Kemija i Biologija.

Raspored probnog testiranja će biti blagovremeno dostavljen školama, te će biti dostupan i na web stranici Ministarstva.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo