EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Raspored polaganja ispita eksterne mature

9. juni 2015 13:21 by Mersida Karačić in Matura

Shodno Odluci koju je donio Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kalendarom aktivnosti je predviđeno da se eskterna matura polaže 15., 16. i 17. juna 2015. godine.

S tim u vezi, obavještavamo vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu:

 DATUM  PREDMET VRIJEME
 15.06.2015. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10 h
Fizika 12 h
 16.06.2015.  Matematika
09 h
Historija/Povijest
11 h
Geografija/Zemljopis
13 h
Informatika
14 h
 17.06.2015. Prvi strani jezik
09 h
Biologija
11 h
Hemija/Kemija
13 h

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Raspored polaganja ispita eksterne mature

26. maj 2014 12:42 by Mersida Karačić in Matura

Obavještavamo vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu:

 DATUM  PREDMET VRIJEME
 16.06.2014. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10 h
Fizika

12 h

 17.06.2014.  Matematika
09 h
Historija/Povijest
11 h
Geografija/Zemljopis
13 h
Informatika
14 h
 18.06.2014. Prvi strani jezik
09 h
Biologija
11 h
Hemija/Kemija
13 h

  

DOPIS - RASPORED.pdf (182,39 kb)

Donesen raspored polaganja po predmetima

12. juni 2013 09:30 by Mersida Karačić in EMIS, Matura, MONKS

Još sedam dana je ostalo do polaganja eksterne mature. U vezi s tim danas Vam donosimo raspored polaganja eksterne mature po predmetima. Shodno Odluci koju je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Damir Marjanović, kalendarom aktivnosti je predviđeno da se eskterna matura polaže 18., 19. i 20. juna 2013. godine. Obavještavamo Vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu: 

Datum Ispit Vrijeme početka ispita
18.06.2013. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 10,00 h
Fizika 12,00 h
19.06.2013. Matematika 09,00 h
Historija/Povijest 11,00 h
Geografija/Zemljopis 13,00 h
20.06.2013. prvi strani jezik 09,00 h
Biologija 11,00 h
Hemija/Kemija 13,00 h

 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo