EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Katalog ispitnih pitanja za eksternu maturu dostupan on-line

19. februar 2013 15:07 by Mersida Karačić in Matura

Uposlenici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, zajedno sa kolegama iz struke, uspješno privode kraju sve neophodne pripreme vezane za polaganje eksterne mature za učenike osnovnih škola koji u ovoj školskoj godini pohađaju završni 9. razred.

S tim u vezi, informiramo Vas da će već od srijede, 20.02.2013. godine svim učenicama i učenicima, kao i roditeljima i nastavnom osoblju biti dostupan kompletiran katalog ispitnih pitanja, koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva: http://mon.ks.gov.ba/. Tako će ovaj dokument, potpuno javno i transparentno, biti dostupan svim zainteresiranim osobama. Ovim je jedna od najvažnijih faza pripremnih aktivnosti za polaganje eksterne mature uspješno privedena kraju i to deset dana prije predviđenoga roka!

Također, ekspertni tim Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade je u proteklom periodu bio iznimno angažiran na izradi ispitnih pitanja za učenike u inkluzivnom obrazovanju, koji po individualno prilagođenim programima realiziraju nastavne sadržaje u redovnim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Stoga, pitanja za učenike koji se obrazuju po principu inkluzivnog odgoja i obrazovanja su specifična pa će također biti objavljena na web stranici Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo do kraja februara 2013. godine.

Kako smo i ranije najavili, sve pripreme za realizaciju eksterne mature biti će završene tri mjeseca prije datuma polaganja.

 

Informacioni sistem EMIS Matura

15. oktobar 2012 10:00 by Mersida Karačić in EMIS, Matura, UTIC

Informacioni sistem EMIS Matura

Informacioni sistem EMIS matura omogućava prijavljivanje izbornih predmeta za polaganje eksterne mature, bodovanje ispitnih materijala od strane komisije, finaliziranje procesa bodovanja, kao i objavljivanje rezultata mature. Informacioni sistem EMIS matura omogućava delegiranje nastavnika i profesora za članove ispitne komisije od strane škola, analizu prikupljenih prijedloga članova ispitne komisije i odabir konačne liste članova ispitne komisije, automatsko kreiranje ugovora u skladu sa objavljenom konačnom listom odabranih članova ispitne komisije.